En lille historie gengivet af Niels-ejlif Valentin, 2013.
Sammensat i hukommelsen efter læsning fra flere artikler om Hjortesprings historie.
Holmegård lå ved Gråpilevej, en side vej til Klausdalsbrovej, i Hjortespring.

Holmegård har en lang historie der gennem mange år blev beboet af mange flittige familier. Gårdens historie sluttede med en brand, i den sidste af bygningerne som var stuehuset 1986, kort tid efter at Hjemmeværnet Kompagni 6901 fraflyttede stedet.
I det område, der nu kaldes Hjortespring, lå der fra gammel tid en mindre landsby kaldet Tubberup, der bestod af syv gårde og nogle huse.

Nogle af de første sikre oplysninger om landsbyen er en mageskifteforretning, hvorved Kong Hans overtog landsbyen Twberup (Tubberup) den 8. november 1496, mod at afgive tilsvarende ejendom på Lolland. Syv fæstebønders navne nævnes i skøderne.
Området omkring Tubberup, var meget benyttet som jagtområde af flere konger.

Frederik d. 2. havde da også en jagthytte her.
Svenskernes stormløb mod København (1658-60) udslettede næsten hele landsbyen og alle flygtede. Ingen fæstebønder, men kun nogle få husmænd vendte tilbage efter krigen. Men i 1672, da Christian den 5. overtog tronen, bortforæredes hele det område der nu kaldet Hjortespring til overhofjægermester Joachim Vincent von Hahn.


Hjortespring arealer blev herefter frem til 1770, underlagt kongens livgarde og blev brugt til græsning og høstavl for gardens heste, samt jagt forbeholdt kongen.

I forbindelsen af landbrugsreform 1765, blev der i den østlige af Hjortespring oprettet 11. nye gårde. Ved auktion den 27. januar 1769 blev de 11 gårde dannet, heraf den størst nu kaldet ”Holmegård” den senere matrikulering (1809) opgjorde arealerne til ca. 74 tdl.

Flere slægter fulgte nu på Holmegård. 15. juli 1916, solgtes gården til Kristian Worm på Lille Birkholm. Jordende indgik herefter som en del af Lille Birkholm, hvor bygningerne blev benyttet til beboelse for husmænd der arbejde på Lille Birkholm. Udlængerne blev nedrevet kort tid efter, at Kristian Worm afhændede Lille Birkholm incl. Holmegård til ”Staden København” i 1935.

På gårdens ”toft” står nogle gamle træer, op på et kan stadig ses afsvidning efter gårdbranden i 1986. På ”toften” en pt. bænke og bålplads der benyttes flittigt af den lokale befolkning.
Holmegården og omliggende jorder indgår i det nu fredede område, kaldet Smør- og Fedtmosen ejet af Herlev - og Gladsaxe Kommune.